Krilne kapije

Krilne kapije se otvaraju rotacijom oko svoje osovine i mogu biti jednokrilne i dvokrilne. Jednokrilne kapije obično se koriste za prolaz pešaka, dok se dvokrilne kapije koriste za prolaz vozila. Mogu se otvarati iznutra i spolja i u skladu sa tim zahtevaju odgovarajući prostor za rotaciju. Pogodne su za one površine koje imaju dovoljno prostora za otvaranje krila kapije u dubinu površine. Mogu se otvarati ručno ili pomoću odgovarajuće automatizacije.